ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ


SAMOXYL Α.Β.Ε.Ε. ΔΗΜ.ΣΑΡΑΝΤΟΥ & ΥΙΟΙ

Οι θερμοσίφωνες είναι από γυαλί επενδυμένοι με μία κόλληση και οι ηλιακοί θερμοσίφωνες επιλεκτικού συλλέκτη από επώνυμες εταιρείες.